Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid

€ 70,00
Taal: Nederlands
Uitverkocht

Omschrijving

Welke mate van contractsvrijheid resteert er wanneer er sprake is van binding aan een collectief instrument van arbeidsvoorwaardenvorming? Deze titel biedt u een heldere dwarsdoorsnede van alle facetten van gebondenheid aan de cao, de avv-cao en de afspraken met de ondernemingsraad. Collectieve arbeidsvoorwaarden beperken de individuele contractsvrijheid. Voor de rechtspraktijk is het essentieel om begrip te hebben van de resterende mate van contractsvrijheid wanneer er sprake is van binding door een collectief instrument van arbeidsvoorwaardenvorming. Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid verschaft u een helder beeld van dit vraagstuk, middels een analyse van alle mogelijke vormen van binding aan de hand van literatuur en jurisprudentie. De auteur verkent de contractsvrijheid bij collectieve arbeidsvoorwaarden aan de hand van een drietal hoofdonderwerpen: de cao, de avv-cao en de afspraken met de ondernemingsraad. Per onderwerp komen nauwkeurig alle typen van werkgevers en werknemers aan bod. Naast de meer -klassieke- thema-s als normatieve werking, nawerking, incorporatie, dispensatie, maakt u ook kennis met onderwerpen als werkingssfeerproblematiek, zzp-ers, handhaving, de -caoo- en uitleg van de cao. Anders dan andere uitgaven, gaat deze publicatie diep in op de bindingsvraagstukken binnen het collectief arbeidsrecht. Deze benadering is van grote waarde voor de praktijkjurist, omdat juist de exacte beantwoording van dergelijke bindingsvraagstukken diepgravende kennis vereist. Dit boek biedt alle handvatten voor de rechtspraktijk om deze complexe vraagstukken het hoofd te bieden. Deze vernieuwde editie gaat dieper in op het thema -uitleg- van de cao en -uitleg van de werkingssfeer- in het bijzonder. De auteur staat bovendien uitvoeriger stil bij uiteenlopende tijdsaspecten, zoals terugwerkende kracht, nawerking, stilzwijgende verlenging en verlenging van het avv-besluit. Ook de nieuwe figuur -verzamel-cao- ten behoeve van het derde ww-jaar is opgenomen. Tenslotte wordt stilgestaan bij de caoo (collectieve arbeids-en opdrachtovereenkomst). Deze nieuwe cao-vorm is ontwikkeld om ook zzp-ers onder de cao te brengen op een wijze die voldoet aan de eisen van het mededingingsrecht. De auteur is erin geslaagd een helder beeld te schetsen van de wijze waarop cao-partijen maatwerk kunnen realiseren en in kunnen springen op de ontwikkelingen in het veld van arbeidsverhoudingen. Geen andere titel biedt een dergelijk grondig inzicht in de bandbreedte van mogelijkheden binnen het veelal strikte stelsel van het collectief arbeidsrecht.

Specificaties

Uitgever:
Wolters Kluwer Nederland B.V.
Taal:
Nederlands
Boekvorm:
Paperback / softback
Druk:
3
Verschijningsdatum:
16-10-2020
ISBN:
9789013160093
EAN:
9789013160093
Artikelnummer:
9789013160093